Velkommen til Nej til Havbrug!

Du er havnet på “Nej til Havbrug”s nye hjemmeside. Her søger vi at samle modstanden mod de planlagte nye havbrug, som regeringen - bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance med hjælp fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet - har opfundet et såkaldt “råderum” til. 

Dette uagtet, at 117 ud af vore 119 havområder i EU’s Vandrammedirektiv end ikke opfylder de krav om “god økologisk tilstand”, som direktivet foreskriver. I “Nej til Havbrug” mener vi slet og ret, at der overhovedet ikke er plads til forurenende havbrug i vore sårbare indre danske farvande. De skal op på land i stedet, hvor fiskene kan produceres uden samtidig forurening af omgivelserne.

Her på siden vil vi samle relevant information om havbrug - det være sig af juridisk, biologisk eller debatmæssig karakter. Planen er, at siden med tiden skal blive et veritabelt opslagsværk for alle med interesse for havbrug og deres uheldige påvirkning af omgivelserne.

Klik på linket nederst på siden, hvis du vil skrive under på protesten mod havbrug i Kattegat, Storebælt og Lillebælt.T-shirts og mærkater
Vis, hvad du mener om regeringens planlagte nye og stærkt forurenende havbrug. Vis det med en af vore flotte t-shirts eller et af vore klæbemærker - begge med vort skarpe og umiskendelige logo på!  Læs mere...


Støt os i vor kamp
Det er ikke gratis at kæmpe mod et erhverv, der tjener millioner på gratis forurening af det vand, vi andre har renset for dem. Vil du støtte vor kamp, vil vi være taknemmelige for hvert eneste bidrag!  Læs mere...Forurenende havbrug - nu også på TV
Det har holdt hårdt med at gøre pressen intereseret i sagen om flere forurenende havbrug. Lov L111 ville sikre en lille håndfuld havbrugere retten til fri forurening af det nødlidende Kattegat. Nu er det på TV!  Læs mere...Maritim Nationalpark Kattegat
Miljøforeningen BLAK foreslår nu, at en dansk del af Kattegat udlægges som maritim nationalpark, hvor naturen får fred til at regenerere. Det har man gode erfaringer med på den anden side af Kattegat.  Læs mere...Sandheden på Centret
Adskillige politikere krøb til korset under mødet på Kattegatcentret i Grenå. De meldte ud, at regeringens planer om flere havbrug er halsløs gerning. Læs de mest interessante udtalelser her.  Læs mere...Hvorfor gik det dog så galt?
Det har undret mange, at regeringen planlægger nye forurenende havbrug, når nu alle ved, at der ikke er plads til mere kvælstof i Kattegat - uden at kvæle vandmiljøet. Men der er en politisk forklaring...  Læs mere...Kattegat og Østersøen
Kattegat leverer livsvigtigt saltvand til den ferske Østersø, som tilføres iltrigt vand med strømmen nordfra. Derfor nytter det ikke, at vi forurener Kattegat yderligere, hvad regeringen desværre har planer om.  Læs mere...


Altinget om Østersøen
Formanden for BLAK, Nina Bjarup Vetter, skriver i Altinget om det danske svigt af både Østersøen og Kattegat. Regeringens planlagte havbrug vil slukke for den livgivende respirator til Østersøen.  Læs mere...Nordsjælland med i kampen
25 miljøbevidste mennesker mødtes den 13. december hos Ree Park på Djurland. En delegation fra Nordsjælland havde taget færgen til Jylland for at diskutere fælles fodslag i kampen mod havbrugene.  Læs mere...Den Store Løgn
Fiskeopdrættet påstår ofte, at de skal brødføde verdens sultende befolkning. I virkeligheden haler de maden ud af munden på sultende mennesker for i stedet at lave luksusfisk og ørredrogn med den.  Læs mere...


Kampen om Kattegat
Regeringen har besluttet at indlemme Jernhatten på Djursland i sin kommende naturkanon. Pudsigt nok ligger Jernhatten ret ud til øen Hjelm, hvor regeringen planlægger otte nye storforurenende havbrug...   Læs mere...M/S Anton til Hjarnø
Havbrugsgruppen og Levende Hav sætter nu fokus på de forurenende havbrug i Lillebælt. Det gode skib Anton anløber derfor havnen i Snaptun, hvor det politianmeldte havbrug ligger. Der er inviteret til debat.  Læs mere...


Morgenavisen Jyllands-Posten
Al respekt for internettet, der når godt ud og er billigt i drift. Men skal man have endnu flere mennesker i tale, da skal de store dagblade i spil. Nej til Havbrug har netop haft en helsides annonce i Jyllands-Posten.  Læs mere...Den svenske dom
Mark- och Miljööverdomstolen har taget skeen i den anden hånd og underkendt den myndighed, der tidligere gav tilladelse til fiskeopdræt i åbne netbure, som vi bruger herhjemme. De har tre år til at afvikle i...  Læs mere...


Åbent brev til Folketinget
Landsforeningen Levende Hav har brugt sommeren på at sejle de danske havne tyndt med miljøskibet M/S Anton. Formålet har været at oplyse om regeringens planlagte og miljøskadende havbrug.  Læs mere...


BLAK - The Movie
Djursland er for alvor kommet på landkortet. Miljøgruppen BLAK har barslet med deres første film om fugle, fisk og forurenende havbrug ved Hjelm uden for Nationalpark Mols Bjerge. Den er allerede set af 14.000+...  Læs mere...


Fiskemagasin mod havbrug
Viden er som bekendt magt, og regeringen har gjort alt for at holde sine planer om nye forurenende havbrug tæt til kroppen. Men nu er lystfiskermagasinet Fisk & Fri gået ind i kampen med sine 100.000 læsere.  Læs mere...


Havbrug og Havkolera
Badevandet er nu over 20 grader flere steder. Det er jo dejligt, men desværre også ideelle forhold for den livsfarlige havkolera-bakterie Vibrio vulnificus, der har flere danske liv på samvittigheden.  Læs mere...


Strøm og Stille
De indre danske farvande er meget komplekse. Ganske vist sker der en netto udstrømning af vand fra Østersøen via sunde og bælter til Nordsøen. Men undervejs står vandet ofte stille eller løber sågar modsat. Læs mere...


Hvad de dog siger...
Det er de utroligste ting, der bliver og er blevet sagt om fisk og fiskeopdræt. Vi har valgt en af de mest imponerende udtalelser ud fra en af regeringens mere indsigtsfulde politikere. Vort motto giver helt ny mening.  Læs mere...Havbrug truer kystturismen
I et debatindlæg i Gribskov Lokalavis sætter Nina Bjarup Vetter fra Djursland tal på, hvad nye havbrug kan medføre af økonomiske tab for den vigtige kystturisme i landets mange sommerhusområder.  Læs mere...Nej til havbrug - nu også i Gilleleje
Kampen mod regeringens planlagte havbrug i Kattegat er nu også nået til Nordsjælland - nærmere betegnet til Gilleleje, der netop er udpeget som egnet lokalitet til nye forurenende havbrug af den åbne type.  Læs mere...


Hjarnø Havbrug politianmeldt
Hjarnø Havbrug, som har produceret ørreder siden starten i 1952, er nu blevet politianmeldt for mulig miljøkriminalitet. Politiets efterforskere skal undersøge flere forhold omkring produktionen til lands og til vands.  Læs mere...
Landsdækkende kampagne
Den første juni blev en landsdækkende kampagne mod de planlagte forurenende havbrug i Kattegat skudt i gang. Første stop var bålfesten ved Glatved. Herefter gik turen til Folkemødet - med Gilleleje som Next Stop.  Læs mere...Med M/S Anton landet rundt 
Levende Havs skib M/S Anton med skipper Knud Andersen ombord har lagt fra kaj. Målet er en landsdækkende turné, der først tager kampen mod de planlagte havbrug til Folkemødet.  Læs mere...Til bålfest på Glatved Strand
Hver søndag i et helt år har Carsten Kent Strandberg brændt protestbål mod de planlagte havbrug, der nu truer med at ødelægge hans barndoms fiskepladser. Mange var mødt op på årsdagen sammen med TV2.  Læs mere...Havbrugenes planlagte placeringer
Det har vakt stor undren, at Miljøstyrelsen har udvalgt lokaliteter meget tæt på Djursland til de planlagte nye havbrug. - Hvorfor ikke længere ude, hvor den uundgåelige forurening vil være mindre mærkbar?  Læs mere...Lyt med på vor protestsang
På Djursland er man afhængige af den kystturisme, som årligt bidrager med flere end 2.000 arbejdspladser. Disse er nu truet af nye forurenende havbrug, og det er der kommet en lokal protestsang ud af.  Læs mere...Ti hurtige om havbrug
Debatten om de planlagte nye havbrug i Kattegat raser og er fyldt med såvel facts som fake news. I denne artikel prøver vi at zoome ind på ti kendsgerninger, som fagkundskaben kan bakke op om.  Læs mere...
Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du give din mening til kende og protestere mod regeringens, Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis planlagte nye havbrug ved at skrive under på siden her:

https://www.skrivunder.net/nej_til_havbrug_i_kattegat__ja_til_maritim_nationalpark


Nej til havbrug - v. Nina Bjarup Vetter - fmd. BLAK - Jægergårdsvej 4 - 8400 Ebeltoft
Mobil 6139 4064 - Mail: blaknejtilhavbrug@gmail.com “Nej til havbrug” er en sammenslutning af foreninger og enkeltpersoner, der alle er imod etableringen af forurenende åbne havbrug i danske farvande. Som ikke ønsker norske tilstande i Danmark.

Alle indlæg står for de enkelte forfatteres egen regning. 
Teksterne må frit citeres og anvendes 
mod behørig kildeangivelse.
T-shirts.htmlT-shirts.htmlStt_os%21.htmlStt_os%21.htmlHavbrug_-_nu_pa_TV.htmlHavbrug_-_nu_pa_TV.htmlNationalpark_Kattegat.htmlNationalpark_Kattegat.htmlKattegatcentret.htmlKattegatcentret.htmlHvorfor_gik_det_sa_galt.htmlHvorfor_gik_det_sa_galt.htmlJyllands-Posten_2.htmlJyllands-Posten_2.htmlAltinget.htmlAltinget.htmlBesg_fra_Nordsjlland.htmlBesg_fra_Nordsjlland.htmlDen_Store_Lgn.htmlDen_Store_Lgn.htmlKampen_om_Kattegat.htmlKampen_om_Kattegat.htmlAnton_til_Hjarn.htmlAnton_til_Hjarn.htmlJyllands-Posten.htmlJyllands-Posten.htmlVattendomstolen.htmlVattendomstolen.htmlLevende_Hav.htmlLevende_Hav.htmlBLAK_-_The_Movie.htmlBLAK_-_The_Movie.htmlFisk_%26_Fri.htmlFisk_%26_Fri.htmlHavkolera.htmlHavkolera.htmlStrm_og_Stille.htmlStrm_og_Stille.htmlHvad_de_dog_siger.htmlHvad_de_dog_siger.htmlGribskov.htmlGribskov.htmlGilleleje.htmlGilleleje.htmlHjarn_Havbrug.htmlHjarn_Havbrug.htmlKampagnen.htmlKampagnen.htmlM_S_Anton.htmlM_S_Anton.htmlBalfesten.htmlBalfesten.htmlPlaceringer.htmlPlaceringer.htmlProtestsangen.htmlProtestsangen.htmlTi_Hurtige_om_Havbrug.htmlTi_Hurtige_om_Havbrug.htmlhttps://www.skrivunder.net/nej_til_havbrug_i_kattegat__ja_til_maritim_nationalparkmailto:blaknejtilhavbrug@gmail.com?subject=T-shirts.htmlStt_os%21.htmlHavbrug_-_nu_pa_TV.htmlNationalpark_Kattegat.htmlKattegatcentret.htmlHvorfor_gik_det_sa_galt.htmlJyllands-Posten_2.htmlAltinget.htmlBesg_fra_Nordsjlland.htmlDen_Store_Lgn.htmlKampen_om_Kattegat.htmlAnton_til_Hjarn.htmlJyllands-Posten.htmlVattendomstolen.htmlLevende_Hav.htmlBLAK_-_The_Movie.htmlFisk_%26_Fri.htmlHavkolera.htmlStrm_og_Stille.htmlHvad_de_dog_siger.htmlGribskov.htmlGilleleje.htmlHjarn_Havbrug.htmlKampagnen.htmlM_S_Anton.htmlBalfesten.htmlPlaceringer.htmlProtestsangen.htmlTi_Hurtige_om_Havbrug.htmlhttps://www.skrivunder.net/nej_til_havbrug_i_kattegat__ja_til_maritim_nationalparkHavbrug_-_nu_pa_TV.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9shapeimage_1_link_10shapeimage_1_link_11shapeimage_1_link_12shapeimage_1_link_13shapeimage_1_link_14shapeimage_1_link_15shapeimage_1_link_16shapeimage_1_link_17shapeimage_1_link_18shapeimage_1_link_19shapeimage_1_link_20shapeimage_1_link_21shapeimage_1_link_22shapeimage_1_link_23shapeimage_1_link_24shapeimage_1_link_25shapeimage_1_link_26shapeimage_1_link_27shapeimage_1_link_28shapeimage_1_link_29shapeimage_1_link_30shapeimage_1_link_31shapeimage_1_link_32shapeimage_1_link_33shapeimage_1_link_34shapeimage_1_link_35shapeimage_1_link_36shapeimage_1_link_37shapeimage_1_link_38shapeimage_1_link_39shapeimage_1_link_40shapeimage_1_link_41shapeimage_1_link_42shapeimage_1_link_43shapeimage_1_link_44shapeimage_1_link_45shapeimage_1_link_46shapeimage_1_link_47shapeimage_1_link_48shapeimage_1_link_49shapeimage_1_link_50shapeimage_1_link_51shapeimage_1_link_52shapeimage_1_link_53shapeimage_1_link_54shapeimage_1_link_55shapeimage_1_link_56shapeimage_1_link_57shapeimage_1_link_58shapeimage_1_link_59