Nej til nye havbrug


Og op på land med de eksisterende. Det var i korte træk, hvad Lea Wermelin - Danmarks stadig nye miljøminister - kunne meddele på pressemødet ved Jernhatten på Djursland den 26. august 2019. Hele ordlyden kommer her:


“Bekymring over tilstanden i vandmiljøet får miljøminister Lea Wermelin til at bremse udvidelser af havbrugssektoren. I stedet skal der satses på en bæredygtig udvikling af den danske akvakultursektor.


Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet, uden det risikerer at gå ud over miljøet. Det er budskabet fra miljøminister Lea Wermelin, som nu siger stop for udvidelser af havbrugssektoren:
- Jeg er bekymret over tilstanden i vores vandmiljø, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere eller

større havbrug i Danmark på nuværende tidspunkt.


- Vi skal være et grønt foregangsland, også når det gælder fiskeopdræt, og derfor skal vi satse

på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren.
Miljøministeren har besluttet ikke at udstede den bekendtgørelse, som skulle have udmøntet loven om kompenserende marine virkemidler (musligeopdræt, red.) og ønsker helt at fjerne bestemmelserne herom fra loven.


Ansøgninger om havbrugsproduktion vil fortsat skulle behandles efter gældende regler, dvs. uden mulighed for brug af kompenserende marine virkemidler. Det vil i praksis betyde, at den samlede havbrugsproduktion får svært ved at vokse. 
- Jeg ser et potentiale i at satse på de mest miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land,

men det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med miljølovgivningen.


- Vandmiljøet har trænge kår flere steder, men med den rigtige teknologi kan der produceres

flere fisk med mindre miljøbelastning. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide

havbrug med risiko for vandmiljøet.”
Citat slut. Således afslutter miljøminister Lea Wermelin (S) sin pressemeddelelse, der blev modtaget med jubel af miljøvenner landet over. Tre års opslidende kamp mod de forurenende havbrug var forbi.


✤ ✤ ✤


Læs om de mange gode kræfter - foreninger og enkeltpersoner - som står bag den nye miljøministers nej til flere forurenende havbrug.
Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du give din mening til kende og protestere mod de nye havbrug ved at klikke ind på siden her:


https://www.skrivunder.net/nej_til_havbrug_i_kattegat__ja_til_maritim_nationalpark
16.000 har allerede skrevet under
Nej til havbrug - v. Nina Bjarup Vetter - fmd. BLAK - Jægergårdsvej 4 - 8400 Ebeltoft

Mobil 6139 4064 - Mail: blaknejtilhavbrug@gmail.com


Tilbage til indholdsfortegnelsen
“Nej til havbrug” er en sammenslutning af foreninger og enkeltpersoner, der alle er imod etableringen af forurenende åbne havbrug i danske farvande. Som ikke ønsker norske tilstande i Danmark.


Alle indlæg står for de enkelte forfatteres egen regning.

Teksterne må frit citeres og anvendes

mod behørig kildeangivelse.

 

Pressemeddelelsen