Natura 2000 på banen igen


Inden 1. april bliver det afgjort, om danske havbrug skal lukkes i to år. Det skriver miljøjournalist Flemming Seiersen på webmediet gylle.dk:

 


 

“Står det til statens advokat, Kammeradvokaten, skal de danske havbrug lukkes. I givet fald i et par år, mens det bliver undersøgt, om de har en skadelig indflydelse på habitatområderne. Om havbrugene bliver lukket, afgøres inden den 1. april. Det oplyser kontorchef Yvonne Korup i Miljøstyrelsen til www.gylle.dk

 


Nuværende tilladelser ugyldige


Kammeradvokaten har kulegravet havbrugene og har konkluderet, at tilladelserne til havbrugene enten er ugyldige eller med væsentlige mangler. Forvaltningen af havbrugene har været noget rod og har været præget af forkerte danske tolkninger af habitatreglerne. Det vil sige beskyttelse af  Natura 2000-områderne. 

 

Kammeradvokaten vurderer efter en ny dom fra EU-domstolen, at Miljøstyrelsen ikke bare kan lade havbrugene fortsætte driften, mens styrelsen udarbejder de såkaldte “habitatkonsekvensvurderinger”. Det arbejde vil vare indtil udgangen af 2021. Alle danske havbrug ligger enten i Natura 2000-områder eller meget tæt ved. Beliggenheden bliver afgørende for, om havbrugene skal lukkes ned, siger kontorchef Yvonne Korup.

 


Miljøprofessor enig


Professor i miljøret ved Århus Universitet, Ellen Margrethe Basse, er enig med kammeradvokaten. Hun siger, at habitatdirektivet forpligter myndighederne til at undgå forringelser af naturtyperne i disse områder.


Til dagbladet Politiken siger hun, at de danske myndigheder skal sikre, at risikoen for væsentlige skadevirkninger på de nærliggende Natura 2000-områder bliver afværget. Det er en risiko, som Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastslået helt konkret eksisterer i de sager, som nævnet har vurderet.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig afvist miljøgodkendelser til 7 af de 19 danske havbrug. Kun 3 havbrug har en miljøgodkendelse, mens yderligere klager for 2 havbrug behandles. De sidste 7 har heller ikke fået miljøgodkendelser, selv om de alle har søgt om det, inden fristen udløb for nu seks år siden.


 

Dramatiske konsekvenser


Dansk Akvakultur, som er havbrugernes interesseorganisation, og organisationens advokat er uenig i kammeradvokatens og professorens vurdering af, at havbrugene skal lukkes, mens undersøgelsen står på i de næste par år. 


Foreningens formand, Niels Dalsgaard, siger, at lukning af havbrugene vil få dramatiske konsekvenser for havbrugene. Vi taler om bl.a. habitatkonsekvensvurdering af havbrug, der har ligget der i 30 år. Altså inden Danmark i 2008 skrev EU’s habitatregler ind i lovgivningen.

 

Miljøordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen, mener ikke, at driften af havbrug i eller ved Natura 2000-områderne kan fortsætte, mens undersøgelserne står på de næste par år.

 

- Kan man forestille sig en animalsk produktion på land uden tilladelse?


Men til havs er det som Det Vilde Vesten.”Flemming Seiersen


Miljøjournalist på www.gylle.dk


EU-domstolen siger:


“EU-Domstolen har ligeledes udtalt, at selv hvis et projekt er blevet tilladt, inden den med habitatdirektivets indførte beskyttelsesordning fandt anvendelse på den pågældende lokalitet, og et sådant projekt derfor ikke var underlagt bestemmelserne i dette direktivs artikel 6, stk. 3, er udførelsen af projektet ikke desto mindre omfattet af det nævnte direktivs artikel 6”.


Med tilbagevirkende kraft, menes der vist.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du give din mening til kende og protestere mod de nye havbrug ved at klikke ind på siden her:


https://www.skrivunder.net/nej_til_havbrug_i_kattegat__ja_til_maritim_nationalpark


Nej til havbrug - v. Nina Bjarup Vetter - fmd. BLAK - Jægergårdsvej 4 - 8400 Ebeltoft

Mobil 6139 4064 - Mail: blaknejtilhavbrug@gmail.com


Tilbage til indholdsfortegnelsen
“Nej til havbrug” er en sammenslutning af foreninger og enkeltpersoner, der alle er imod etableringen af forurenende åbne havbrug i danske farvande. Som ikke ønsker norske tilstande i Danmark.


Alle indlæg står for de enkelte forfatteres egen regning.

Teksterne må frit citeres og anvendes

mod behørig kildeangivelse.

 

De manglende placeringstilladelser