Nyt samarbejde på tværs af Kattegat

I regi af miljøforeningen BLAK er der etableret et sekretariat for en maritim nationalpark, som kan arbejde videre med visionen om en Maritim Nationalpark på tværs af Kattegat. Fra vest til øst.


Tirsdag den 29. oktober drager sekretariatet og repræsentant for landsbyfællesskabet Østdjurs og distriktsrådet i Østdjurs Flemming Petersen til Øresundsakvariet i Helsingør. Her vil akvariechef Jens Peder Jeppesen fortælle om deres andel i arbejdet med at etablere en Maritim Nationalpark i Øresund.


Fælles interesser

Der er mange lighedspunkter mellem de nordsjællandske og de djurslandske kommuner. Ikke mindst afhængigheden af turismen, som skaber tusindvis af arbejdspladser og milliardindtægter. Et samarbejde om at langtidssikre havmiljøet og det rene badevand giver derfor god mening.


Det handler om bæredygtigt fiskeri, reetablering af stenrev, forbud mod bundtrawl og råstofudvinding samt en fælles indsats mod udledninger af næringsstoffer fra havbrug og fra landsiden. At sætte det ind i rammen af en maritim nationalpark kan løfte områderne og langtidssikre de store rekreative interesser, der er forbundet med rent badevand og et levende hav.
Blågrønt kystbælte

Rent lokalt er visionen desuden at få udarbejdet planer om et blågrønt kystbælte og en naturpark langs Djurslands kyster. Kyst- og vandløbsnære arealer skal søges udtaget af landbrugsdrift for at nedsætte udledningerne og genskabe naturen.


Dette er allerede indskrevet i Landsbyklynge-fællesskabet Østdjurs’ handlingsplan. Det vil styrke både bosætning og eksempelvis den stigende vandreturisme centreret omkring netop kystlandet.


Ny usikkerhed om havbrug

Desværre er der igen opstået usikkerhed omkring havbrug, til trods for at vores nye miljøminister Lea Wermelin sidst i august fra Jernhatten udtalte, at der ikke ville komme nye havbrug i Kattegat. Alligevel har hun sat gang i sagsbehandlingen af placeringsansøgningerne fra de 37 havbrug. Det er selvklart et forhold, der også vil blive drøftet på dagen.


Blåt Danmarkskort

På lidt længere sigt er hensigten at udvide samarbejdet også til Østersøområdet og få fokus på et decideret ”Blåt Danmarkskort” - en pendant til det “Grønne Danmarkskort”, som handler om at etablere sammenhængende landområder, der kan styrke biodiversiteten. Nu skal den vigtige vandside også med.


Af Nina Bjarup Vetter

Cand.theol. og formand for Miljøforeningen Blak, Djursland 

Sekretariatet består af Nina Bjarup Vetter, cand.theol og formand for BLAK; Steen Ulnits, fiskeribiolog og cand.scient; Flemming Seiersen, miljøjournalist og tidligere lektor på Danmarks Journalisthøjskole samt Anne Bregnballe, dr. polit ved Institut for Statsvitenskap, Oslo.

Desuden er der etableret et advisory board, hvor professor Stiig Markager og forhenværende generaldirektør ved EU-kommissionen Asger Petersen er indtrådt.Så meget vil L111’s planlagte havbrug forurene kystområderne langs Kattegat med kvælstof


Grafik: Dagbladet Information
Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du give din mening til kende og protestere mod de nye havbrug ved at klikke ind på siden her:


https://www.skrivunder.net/nej_til_havbrug_i_kattegat__ja_til_maritim_nationalpark
16.000 har allerede skrevet under
Nej til havbrug - v. Nina Bjarup Vetter - fmd. BLAK - Jægergårdsvej 4 - 8400 Ebeltoft

Mobil 6139 4064 - Mail: blaknejtilhavbrug@gmail.com


Tilbage til indholdsfortegnelsen
“Nej til havbrug” er en sammenslutning af foreninger og enkeltpersoner, der alle er imod etableringen af forurenende åbne havbrug i danske farvande. Som ikke ønsker norske tilstande i Danmark.


Alle indlæg står for de enkelte forfatteres egen regning.

Teksterne må frit citeres og anvendes

mod behørig kildeangivelse.

 

Samarbejde over vandet