En stor del af de 37 påtænkte havbrug skal ifølge ansøgningerne ligge ret ud for stedet her, hvor de 53 protestbål er blevet brændt af i løbet af det forgangne år. Som det med al ønskelig tydelighed fremgår af kortet over placeringer, så ligger flere af havbrugene meget tæt. Og meget tæt på land. Ikke af hensyn til miljøet, men af hensyn til logistikken - transport af fisk, foder, muslinger og mænd.


Det er klart mere attraktivt for et firma at ligge så tæt som muligt på en havneby med gode muligheder for af- og pålæsning af fisk og foder - end at ligge længere til havs, hvor forureningen måske fortyndes mere og miljøet derfor tager mindre skade. Det er således ikke miljøet, der styrer de ønskede placeringer af nye havbrug. I hvert fald kun i meget begrænset omfang.


Der skal sejles fisk ud til netburene. Der skal sejles foder ud til fiskene. Der skal sejles mandskab frem og tilbage, som kan servicere netburene og foderpumperne. Der skal spules net, når disse er ved at gro til i de alger, havbrugene selv fremmer via deres forurening med næringssalte. Og der skal bruges algegift for at holde vedligeholdelsen nede på et minimum. Endelig skal de færdige fisk jo sejles i land til forarbejdning og videre transport til eksportmarkederne.


Den megen transport frem og tilbage gør det belejligt at placere havbrugene tæt på kysten og i nærheden af større havne som eksempelvis Grenå. Uanset vandmiljøet og konsekvenserne for det.


“Vi elsker vort vand” - og ikke kun ved midsommer!Havbrugsbandet “Havlyd” gav den hele armen!


Manden bag bålene: Carsten Kent Strandberg


De lokale politikere gav også deres protest-besyv med


Lyden var lige så god som stemningen


Store som små protestsangere mod havbrug

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du give din mening til kende og protestere mod de nye havbrug ved at klikke ind på siden her:


https://www.skrivunder.net/nej_til_havbrug_i_kattegat__ja_til_maritim_nationalpark


Nej til havbrug - v. Nina Bjarup Vetter - fmd. BLAK - Jægergårdsvej 4 - 8400 Ebeltoft

Mobil 6139 4064 - Mail: blaknejtilhavbrug@gmail.com


Tilbage til indholdsfortegnelsen
“Nej til havbrug” er en sammenslutning af foreninger og enkeltpersoner, der alle er imod etableringen af forurenende åbne havbrug i danske farvande. Som ikke ønsker norske tilstande i Danmark.


Alle indlæg står for de enkelte forfatteres egen regning.

Teksterne må frit citeres og anvendes

mod behørig kildeangivelse.

 

Bålfesten på Glatved