Pressemeddelelse


Debatmøde i Juelsminde om havbrug


“Havbrugsgruppen og Levende Hav ønsker at sætte fokus på virkningerne af produktionsformen havbrug i åbne bure til søs. Med udgangspunkt i de lokale forhold omkring Horsens Fjord inviteres til en drøftelse af fordele og ulemper ved produktionsformen samt om mulige alternativer.


Vi har inviteret Hedensted Kommune, branchefolk og repræsentanter for grønne organisationer til et debatmøde i Juelsmindehallen lørdag den 3. november med start kl. 14.00. Der er offentlig og gratis adgang til mødet. Korte oplæg, diskussion og besvarelse af spørgsmål fra salen skal gerne give tilhørerne et bedre indblik, så man selv kan gøre sig sin mening klar – og desuden et levende møde.


Levende Hav lægger kl. ca. 13 til i Juelsminde Havn med deres kutter Anton. I tilknytning hertil vil være en plancheudstilling og mulighed for uformelle drøftelser. Forud er et kort besøg i Snaptun - se nedenfor.


Havbrugsgruppen ved Horsens Fjord består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening i Odder, Horsens og Hedensted, Friluftsrådet Søhøjlandet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Horsens Sejlklub, grundejerforeninger ved As Vig, Endelavegruppen samt beboere fra Hjarnø og Snaptun.


Levende Hav arbejder med at genoprette og bevare mangfoldigheden i havets flora og fauna, se mere om foreningen på: www.levendehav.dk


Baggrund:

I og lige udenfor Horsens Fjord ligger 5 havbrug, som med deres tilknyttede muslinge- og tangbrug okkuperer op mod 500 hektar. Havbrugene udsætter og opdrætter hvert år langt over 600.000 regnbueørreder. Udledningen herfra har en væsentlig betydning for kystvandets miljøtilstand, der karakteriseres som ringe.


Produktionskapaciteten i havbrugene i Hedensted kommune er på mere end 5.000 tons fisk. Afføringen og madspildet fra fiskene ender hver dag i vores vandmiljø. I Hedensted Kommune bor der ca. 3.500 tons mennesker, hvis afføring og madspild vi omhyggeligt opsamler.


Regeringen har planer om en væsentlig udbygning af havbrugssektoren i Kattegat, der heller ikke lever op til kravet om god miljøtilstand.
Kontaktpersoner:


Jan Karnøe, Havbrugsgruppen, mobil 2170 4913, mail jankarnoe@gmail.com

Knud Andersen, Levende Hav, mobil 2048 7421, mail levendehav@gmail.com


For at gøre opmærksom på mødet i Juelsminde og den folkelige modstand mod eksisterende og planlagte stærkt forurenende havbrug i danske farvande anløber Levende Havs kutter, Anton, Snaptun Havn på vej til Juelsminde.


Det sker lørdag den 3. november kl. 10.00 under banneret: STOP HAVSVIN-ERI


Det efterfølgende møde finder sted i


Juelsmindehallen, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde


Der er adgang fra kl. 13.30.”

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du give din mening til kende og protestere mod de nye havbrug ved at klikke ind på siden her:


https://www.skrivunder.net/nej_til_havbrug_i_kattegat__ja_til_maritim_nationalpark


Nej til havbrug - v. Nina Bjarup Vetter - fmd. BLAK - Jægergårdsvej 4 - 8400 Ebeltoft

Mobil 6139 4064 - Mail: blaknejtilhavbrug@gmail.com


Tilbage til indholdsfortegnelsen
“Nej til havbrug” er en sammenslutning af foreninger og enkeltpersoner, der alle er imod etableringen af forurenende åbne havbrug i danske farvande. Som ikke ønsker norske tilstande i Danmark.


Alle indlæg står for de enkelte forfatteres egen regning.

Teksterne må frit citeres og anvendes

mod behørig kildeangivelse.

 

M/S Anton i aktion på Hjarnø